Evraklar

Başlık Talebinizin Onaylanması için Gerekli Evraklar

Adınız ve Soyadınız ile SMS göndermek için:
Kimlik belgesi fotokopisi,
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Firma adı ile SMS göndermek için:
Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
İmza Sirküleri veya Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Dernek veya STK adı ile SMS göndermek için:
Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
Karar defterinde başkanı gösteren sayfa veya ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Kamu kurum ve kuruluş adı ile SMS göndermek için:
Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Tescilli marka adı ile SMS göndermek için:
Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi,
İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
Marka tescil veya başvuru belgesi fotokopisi,
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Web sitesi adı ile SMS göndermek için:
Kimlik belgesi fotokopisi,evrakgonder1
Alan adı kayıtlarının (whois bilgisi) ekran görüntüsü veya faturası
Abonelik sözleşmesinin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Yukarıdaki evrakları ve Abonelik sözleşmesini (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3 te bulunan formlardoldurulmuş olarak) Web Panel’den
yükleyen, 
0376 212 4494 numaralı fax’a veya evrak@ritsms.com  adresine mail yolu ile gönderen müşterilerimiz aynı gün SMS göndermeye başlayabilirler.